С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым жаршысы» журналы 1994 жылдан бері шығарылуда. Журнал егіншілік және өсімдік шаруашылығы, ветеринария және мал шаруашылығы, ауылшаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, экономика, сонымен қатар жаратылыстану, техника, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша отандық және шетел ғалымдарының ғылыми еңбектерін жариялайды.

 Журнал әр тоқсан сайын тиражы 300 данадан шығады. Журналдың редакциялық алқасында тұрақты шетел ғалымдарымүшелік етеді.

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ-мен шығарылатын «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің  Ғылым жаршысы» журналының тұрақты тіркелген халықаралық номері берілген - ISSN 2075-939Х.  Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетімен мерзімді баспасөз басылымдарын және ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы куәлігі берілген - №5770-Ж , 2005 жылы 23 ақпан.

Басылымдағы ғылыми ақпарат қосымша http://kazatu.kz/ университет сайтында орналастырылған, сонымен қатар журнал Қазақстан Республикасының, жақын-алыс шет елдердгі ғылыми-зерттеу ұйымдарына таратылады.